Klantenservice

Veelgestelde vragen

 • Algemeen

  • Hoe kan ik mijn akte(s) betalen?

   Bij HEMA online kun je betalen door middel van internetbankieren (iDeal) en betaling met een creditcard via een beveiligde omgeving.

  • Kan ik mijn akte(s) met een tegoedbon betalen?

   Nee, de akte(s) kan niet betaald worden met een tegoedbon. Er kan alleen afgerekend worden met een creditcard of via iDeal.

  • komen er nog andere kosten bij de bestelling?

   Nee, er worden geen extra kosten gerekend. De prijzen zijn inclusief BTW, ondertekening bij de notaris en het bewaren van het testament bij het Testamentenregister en/of samenlevingscontract in de kluis van de notaris.

  • wanneer ontvang ik mijn akte(s)?

   Nadat wij het geld hebben gekregen, krijg je een email bevestiging met het concept van de akte en de toelichtingen. De gekozen notaris neemt binnen 2 werkdagen contact op. Let op! Pas als je de akte(s) hebt getekend bij de notaris, zijn de akte(s) rechtsgeldig.

  • kan ik mijn bestelling annuleren of retourneren?

   Het is niet mogelijk om je bestelling te annuleren en ook niet om je akte(s) te retourneren.

  • waarom moet ik meer dan € 205.- betalen?

   Afhankelijk van je situatie heb je één, twee of drie akte(s) nodig. Bij HEMA notarisservice betaal je een vaste lage prijs van 205.- voor een los samenlevingsovereenkomst en 2 testamenten kosten 345.-. De hele set van 2 testamenten plus een samenlevingscontract kost 455.-.

  • is hema notarisservice voor iedereen geschikt?

   Het samenlevingscontract en testament bij HEMA notarisservice zijn geschikt voor de meeste situaties. Heeft de klant andere (of specifieke) wensen, dan heeft hij/zij een akte op maat nodig. Hij/zij kan daarvoor terecht bij een door HEMA geselecteerde notaris. Let op! De notaris mag hiervoor zijn eigen tarieven hanteren. De kosten van maatwerk zijn aanmerkelijk hoger dan het tarief dat HEMA rekent.

  • kan ik advies vragen aan een bij hema aangesloten notaris?

   Ja dat kan, maar daar zijn kosten aan verbonden. De notaris mag hiervoor zijn eigen tarieven hanteren. De kosten van maatwerk zijn aanmerkelijk hoger dan het tarief dat HEMA rekent.

  • hoe kan ik de consumentenservice van hema bereiken?

   Ja dat kan, maar daar zijn kosten aan verbonden. De notaris mag hiervoor zijn eigen tarieven hanteren. De kosten van maatwerk zijn aanmerkelijk hoger dan het tarief dat HEMA rekent.

 • Testament

  • Algemeen

   • waarom is het verstandig om een testament op te stellen?

    • Voogdij. Wie gaat de opvoeding van je minderjarige kinderen op zich nemen als jullie er allebei niet meer zijn? Als je niet in een testament vastlegt wie de voogdij van je kinderen krijgt, neemt de rechter hierover een beslissing. Als je dit zelf voor je kinderen goed wilt regelen moet je dit in een testament vastleggen.
    • Partner beschermen. Als je kinderen hebt wil je je partner zoveel mogelijk beschermen. De partner krijgt eerst alles. Kinderen krijgen pas iets als jullie er beiden niet meer zijn. Je partner mag alles opmaken.
    • Ruzie voorkomen. Hoe meer je in je testament zelf regelt, hoe minder moeilijke beslissingen je nabestaanden hoeven te nemen.
    • 50/50. Als je net voor je partner overlijdt, bijvoorbeeld door een ongeluk, wil je voorkomen dat de familie van je partner alles erft omdat je partner toevallig eerst alles van jou geërfd heeft. Je kunt dat samen in een testament voorkomen door te bepalen dat in dat geval alles 50/50 wordt verdeeld tussen beide families.
    • Privé-clausule. Je wilt regelen dat wat je kinderen van je erven, niet hoeft te worden gedeeld met een ex-partner. Als zij van je erven en bijvoorbeeld gaan trouwen in gemeenschap van goederen, wil je niet dat ze jouw erfenis moeten afstaan aan hun partner als hun huwelijk eindigt. Dat zelfde geldt voor je partner. We noemen dat een privé-clausule of uitsluitingsclausule.
   • kan iedereen een testament maken?

    Nee, je moet 16 jaar of ouder zijn. Daarnaast moet je handelingsbekwaam zijn, dat wil zeggen je moet in staat zijn je wil te bepalen. Ook iemand die onder curatele staat kan in bepaalde gevallen een testament maken.

   • kan ik zelf een testament maken of moet ik altijd naar de notaris?

    Een testament moet bij de notaris worden getekend. Anders is het niet rechtsgeldig en hoeven nabestaanden zich niets van het testament aan te trekken. De notaris bewaart het testament. De notaris geeft aan het Centraal Testamentenregister in Den Haag door dat je een testament hebt gemaakt zodat na je overlijden altijd duidelijk is of je een testament hebt gemaakt en bij welke notaris.

   • wat is het verschil tussen een testament en codicil?

    • Een testament wordt getekend bij de notaris. De notaris geeft aan het Centraal Testamentenregister in Den Haag door dat je een testament hebt gemaakt zodat na je overlijden altijd duidelijk is of je een testament hebt gemaakt en bij welke notaris.
    • Een testament kan je niet zo maar wijzigen. Daarvoor moet je weer naar de notaris. Je maakt dan een nieuw testament.
    • In een testament kan je veel meer regelen. Zo kan je erfgenamen aanwijzen of de voogdij voor je kinderen regelen.
    • Een codicil is een door jezelf, handgeschreven en ondertekend document. Je kunt daarin maar beperkte dingen regelen.
    • In een codicil kan je regelen dat bepaalde spullen naar met name genoemde personen gaan na je overlijden. Daarnaast kan je daarin bepaalde wensen over je begrafenis of crematie vastleggen. Veel meer niet.
    • Een codicil is gemakkelijk te wijzigen: je verscheurt gewoon het papier en schrijft een nieuw codicil.
   • waar wordt mijn testament bewaard?

    Het origineel van je testament wordt bewaard bij de notaris die het voor je gemaakt heeft. De notaris geeft aan het Centraal Testamentenregister in Den Haag door dat je een testament hebt gemaakt zodat na je overlijden altijd duidelijk is of je een testament hebt gemaakt en bij welke notaris.

   • ben je verplicht om een testament op te laten stellen?

    Nee, je bent niet verplicht om een testament op te stellen maar zonder testament bepaalt de wet wie je erfenis krijgt. Volgens de wet erven je echtgenoot en je kinderen. Zijn die er niet? Dan erven je ouders, broers en zussen. Als je dus niet getrouwd bent of geregistreerd als partner, dan is je partner geen erfgenaam! Als je dat wel wilt moet je een testament maken.

   • hoe wijzig ik mijn testament?

    Elk testament kan op elk moment worden gewijzigd. Dit gebeurt door het op laten maken van een nieuw testament bij de notaris. Het is overigens verstandig regelmatig (eens in de vijf jaar) het testament te laten nakijken en zo nodig te vernieuwen. Soms is het verstandig om dat eerder te doen, bijvoorbeeld als jouw persoonlijke omstandigheden zijn gewijzigd. Je hebt een relatie gekregen, of je relatie is juist verbroken, je hebt kinderen gekregen, de samenstelling van je vermogen is gewijzigd. Dat zijn allemaal redenen om je testament weer eens goed onder de loep te nemen. Ook kunnen wetswijzigingen reden zijn om je testament aan te passen.

   • hoe herroep ik mijn testament of hoe kan ik mijn testament laten vervallen?

    Elk testament kan op elk moment worden herroepen. Je moet daarvoor naar de notaris om dat te regelen in een nieuw testament.

   • kan ik mijn testament gewoon verscheuren?

    Nee. Je moet altijd naar de notaris als je wilt dat je oude testament niet meer geldig is. Je moet daarvoor een nieuw testament maken.

   • hoe lang blijft een bij de notaris gemaakt testament geldig?

    Je testament blijft altijd geldig. Stopt de notaris met zijn praktijk dan worden de akten overgenomen door de opvolger. Bovendien worden alle testamenten aangemeld bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Je kunt jouw testament altijd aanpassen. Dat hoeft niet bij dezelfde notaris.

   • wat is een executeur?

    Dat is iemand die je in je testament kunt benoemen om jouw nalatenschap af te wikkelen. In het testament van de HEMA benoem je je partner tot executeur, zodat je partner alles kan regelen na jouw overlijden.

   • wat gebeurt er zonder testament?

    Zonder testament bepaalt de wet wie jouw erfenis krijgt. Volgens de wet erven je partner en je kinderen. Zijn die er niet? Dan erven je ouders, broers en zussen. Als je dus niet getrouwd bent of geregistreerd als partner dan is je partner geen erfgenaam! Als je dat wel wilt moet je een testament maken.

    Ook voor een polis van levensverzekering kan een testament van belang zijn. Bijvoorbeeld als de erfgenamen de begunstigden zijn.

    En ook als je een bankspaarrekening hebt die gekoppeld is aan je hypotheek, kan het nodig zijn een testament te maken, naast je samenlevingscontract. Als je niet bent getrouwd en niet bent geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap komt het saldo op de bankspaarrekening bij overlijden niet automatisch via het samenlevingscontract toe aan je partner.

   • waarom moeten wij twee dezelfde testamenten maken?

    In een testament regel je wat er met jouw erfenis moet gebeuren. Het is een persoonlijk document en geen overeenkomst met je partner. Jij en je partner moeten dus allebei een eigen testament maken.

   • wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

    Als je komt te overlijden zullen jouw erfgenamen jouw nalatenschap moeten gaan afwikkelen. De notaris kan ze adviseren wat er gedaan moet worden. Vaak zal de notaris een verklaring van erfrecht opmaken. In die verklaring staat wie erfgenamen zijn en wie er over jouw spullen mag beslissen. Een bank zal bijvoorbeeld vragen naar zo’n verklaring. De bank wil namelijk zeker weten wie er over jouw bankrekening mag beschikken.

    Verder zal er vaak een aangifte gedaan moeten worden voor de erfbelasting. Dat is de belasting die jouw erfgenamen eventueel moeten betalen als ze van je erven. Ook hier kan de notaris bij helpen.

   • wij hebben al een samenlevingscontract, maar we willen nog een los testament laten opstellen. kan dit?

    Dit is via de HEMA Notarisservice niet mogelijk, omdat de notaris in dit geval moet controleren wat jullie in je testament hebben geregeld. Dat is maatwerk.

   • wij hebben al een testament, maar we willen nog een los samenlevingscontract afsluiten. kan dit?

    Dit is via de HEMA Notarisservice niet mogelijk, omdat de notaris in dit geval moet controleren wat jullie in je testament hebben geregeld. Dat is maatwerk.

   • ik ben alleenstaand en wil een testament afsluiten. kan dit?

    Dit is via de HEMA Notarisservice niet mogelijk. Voor alleenstaanden is namelijk geen algemene, veel voorkomende regeling die we kunnen automatiseren, omdat de keuzes oneindig zijn. Dat is dus maatwerk. Je kunt contact opnemen met een aangesloten notaris.

   • kan er in de engelse taal gebruik worden gemaakt van de notarisservice?

    Nee, dat is maatwerk. Je kunt contact opnemen met een aangesloten notaris.

   • wij spreken de nederlandse taal niet. kan er gebruik worden gemaakt van de hema notarisservice als we een tolk regelen?

    Nee, dat is maatwerk. Je kunt contact opnemen met een aangesloten notaris.

  • Testament bij HEMA notarisservice

   • wat is een goed moment voor een testament bij HEMA notarisservice?

    Iedereen die overlijdt laat een erfenis na. De wet bepaalt wie je erfgenamen zijn. Als je samenwoont en je hebt geen kinderen is dat je familie (ouders, broers en zussen). Als je samenwoont en je hebt kinderen zijn dat je kinderen. Als je getrouwd bent (of geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap) en je hebt geen kinderen is dat je partner. Als je getrouwd bent (of geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap) en je hebt kinderen zijn dat je partner en je kinderen. Wil je alles goed regelen dan is het verstandig om jouw wensen vast te leggen in een begrijpelijk testament. Als je minderjarige kinderen hebt is het ook verstandig in het testament meteen een voogd benoemen.

   • wat staat er allemaal in een testament bij HEMA notarisservice?

    In een testament bij HEMA notarisservice kun je de volgende onderwerpen regelen:

    • Wie krijgt mijn erfenis? En wie krijgt wat?
    • Wie voedt onze minderjarige kinderen op als we allebei dood zijn?
    • Mijn erfenis is niet voor partners van mijn erfgenamen.
    • Alles moet niet bij één familie terecht komen, bijvoorbeeld als we door een ongeluk net na elkaar overlijden.
    • Mijn kinderen hebben pas wat te zeggen als we er beiden niet meer zijn. Ik wil mijn partner dus goed beschermen.
   • wat regelt een testament bij HEMA notarisservice niet?

    Je kunt in een testament niet dingen vastleggen die betrekking hebben op samenwonen. Daarvoor is de samenlevingsovereenkomst. Er zijn verschillende situaties denkbaar waarvoor de HEMA notarisservice niet geschikt is en waarvoor je je moet laten adviseren door een notaris, die een op jouw wensen gebaseerd testament zal opstellen. Dat is maatwerk. Dat doet HEMA notarisservice niet. HEMA notarisservice regelt de basis voor standaard situaties. Voorbeelden van afwijkende situaties zijn:

    • Jij en/of je partner hebben kinderen uit een andere relatie;
    • Je hebt een eigen bedrijf waarvoor je een specifieke regeling wilt treffen;
    • Jij en/of je partner wonen niet in Nederland en/of hebben bezit in het buitenland.
    • Je bent vermogend. Dan kan het soms beter zijn om je door een notaris te laten adviseren omtrent de mogelijkheden om erfbelasting te besparen door het maken van een specifiek testament;
    • Je hebt een polis van levensverzekering en geregeld moet worden aan wie de uitkering bij jouw overlijden toekomt;
    • Je hebt ruzie met één of meer van je kinderen en wilt daarvoor iets anders regelen;
    • Je wilt iemand anders dan je partner aanwijzen die jouw nalatenschap afwikkelt.
   • wat zijn de voordelen van een testament bij HEMA notarisservice?

    • Regel het eenvoudig en snel online
    • Vanaf 205.-
    • Testament in begrijpelijk taal
    • Keuze uit diverse notarissen met landelijke dekking om de akte te laten passeren
   • hoe maak ik een testament bij HEMA notarisservice?

    Ga naar www.hema.nl/notarisservice. Je beantwoordt een aantal eenvoudige vragen en je vult je persoonlijke gegevens in. Daarna kies je een bij HEMA notarisservice aangesloten notaris voor een afspraak bij hem op kantoor. De concept akte is direct online inkijkbaar. Zodra het concept testament helemaal goed is, betaal je online met iDeal, Mastercard of Visa. Na ontvangst betaling ontvang je het concept testament per e-mail en neemt de gekozen notaris neemt binnen 2 werkdagen contact met je op om een afspraak te maken. De afspraak zal binnen 7 dagen plaatsvinden tenzij op jouw verzoek een andere termijn wordt overeengekomen. Tijdens deze afspraak neemt de notaris de akte door en wordt de akte ondertekend. Daarmee is het testament dan rechtsgeldig. Je krijgt een kopie mee, we noemen dat een afschrift.

   • hoe lang duurt het opstellen van een testament bij HEMA notarisservice?

    Je maakt het testament snel en eenvoudig via www.hema.nl/notarisservice Je beantwoordt een aantal eenvoudige vragen en je vult je persoonlijke gegevens in. Daarna kies je een bij HEMA Notarisservice aangesloten notaris voor een afspraak bij hem op kantoor. De concept akte is direct online inkijkbaar. Zodra het concept testament helemaal goed is, betaal je online met iDeal, Mastercard of Visa. Na ontvangst betaling ontvang je het concept testament per e-mail en neemt de gekozen notaris neemt binnen 2 werkdagen contact met je op om een afspraak te maken. De afspraak zal binnen 7 dagen plaatsvinden tenzij op jouw verzoek een ander termijn wordt overeengekomen. Tijdens deze afspraak neemt de notaris de akte door en wordt de akte ondertekend. Daarmee is het testament dan rechtsgeldig. Je krijgt een kopie mee, we noemen dat een afschrift.

   • wat zijn de kosten van een testament bij HEMA notarisservice?

    Iedere notaris mag zijn eigen (uur)tarieven bepalen. De tarieven voor het opstellen van een testament kunnen veel verschillen. Bij HEMA Notarisservice betaal je een vaste prijs van 172.50 per testament. Stellen hebben 2 testamenten nodig dus 345.-. De registratie van jouw testament bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag zit in de prijs inbegrepen.

   • ik ben mijn testament kwijt. waar kan ik een kopie opvragen?

    Je kunt een kopie opvragen bij het notariskantoor waar jullie het testament hebben getekend. Elk kantoor rekent daarvoor een eigen tarief.

  • Voogdij

   • wat is voogdij?

    Voogdij is de zorg voor een minderjarig kind, door iemand anders dan de ouders van het kind.

    Als je komt te overlijden gaat die zorg natuurlijk naar de overgebleven ouder. Als jullie er beiden niet meer zijn is het dus verstandig om te regelen dat de zorg bij de juiste persoon terecht komt. Ook het beheer van de financiën van het minderjarige kind valt onder voogdij.

    De voogdij eindigt als het kind 18 jaar is.

   • hoe kies ik een voogd?

    Het kiezen van een voogd is vaak niet gemakkelijk. Voogdijschap brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Vraag altijd aan de persoon die je in gedachten hebt of hij/zij voogd wil worden. Doe dit voordat je diegene als voogd benoemt in jouw testament.

    Alle mogelijkheden overwegen en bespreken met de voogd zorgt voor een goed doordacht besluit. Weet wel dat een voogd de voogdij pas echt hoeft te aanvaarden op het moment dat de situatie zich voordoet. Hij of zij kan de voogdijbenoeming dus na jouw overlijden nog weigeren. Bespreek het daarom goed.

   • hoe regel ik de voogdij over mijn (minderjarige) kinderen?

    Wil je zelf bepalen wie verantwoordelijk is voor de zorg voor jouw kinderen als jullie er niet meer zijn? Regel dan de voogdij in een testament. Als je dit niet doet, worden de regels van de wet gevolgd. De rechter beslist dan wie de voogdij over jouw kinderen krijgt. Om de voogdij vast te leggen in een testament moet je naar de notaris.

   • wat gebeurt er als de voogdij niet is geregeld?

    Als je niet in jouw testament hebt vastgelegd wie de voogd is van jouw kinderen dan beslist de rechter. De rechter luistert naar je familieleden en de kinderen zelf. Als ze ouder zijn dan 12 jaar zeker, als ze jonger zijn soms. Soms zeggen mensen dat ze mondeling met bijvoorbeeld hun ouders afgesproken hebben dat zij voor de kinderen zorgen, als er onverwacht iets gebeurt. Dit is helaas niet bindend voor de rechter. De rechter kan het meenemen in zijn besluit maar het is één van de punten die invloed hebben op zijn uitspraak.

   • wat mag een voogd?

    De voogd is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van jouw kind. Volgens de wet mag een voogd de opvoeding en verzorging aan een ander overlaten. De voogd is niet verplicht dit zelf voor zijn rekening te nemen. De voogd is niet verplicht om met eigen geld het levensonderhoud van het kind te betalen. Hij mag hiervoor de erfenis van het kind gebruiken. Een voogd beheert het geld wat je hebt nagelaten aan je kind, tot je kind 18 jaar is.

   • kan ik de voogdij van mijn kinderen regelen met een mondelinge afspraak?

    Zonder voogdijbepaling in een testament, bepaalt de rechter wie de voogdij krijgt over jouw kinderen. Meestal is dat een familielid of iemand uit de vriendenkring. Maar als niemand uit de familie of uit de vriendenkring dit wil of kan, zal de rechter een voogdij-instelling aanwijzen.

   • hoe regel ik de opvoeding en verzorging van mijn kinderen bij mijn overlijden?

    Wil je iemand aanwijzen die jouw minderjarige kinderen na jouw overlijden gaat verzorgen en opvoeden? Dan kun je een voogdijbepaling in jouw testament opnemen.

   • als je geen voogd benoemt

    Zonder voogdijbepaling, bepaalt de rechter wie de voogdij krijgt over jouw kinderen. Meestal is dat een familielid of iemand uit de vriendenkring. of iemand uit de vriendenkring. Maar als niemand uit de familie of uit de vriendenkring dit wil of kan, zal de rechter een voogdij-instelling aanwijzen.

  • Iets nalaten

   • aan wie kan ik nalaten?

    De wet bepaalt wie je erfgenamen zijn. Als je dat anders wilt regelen, dan moet je een testament maken. In een testament kun je iedereen die je wilt tot erfgenaam benoemen. Erfgenamen zijn niet verplicht om jouw erfenis te accepteren. Ze kunnen de erfenis ook verwerpen.

   • hoe kan ik mijn wensen vastleggen?

    Al jouw wensen over jouw nalatenschap kun je vastleggen in een testament. Je weet dan zeker dat jouw wensen uitgevoerd worden. Sommige wensen kun je ook zelf doorgeven aan jouw naasten, zonder testament. Je bent dan wel afhankelijk van wat zij met jouw wensen doen.

   • hoeveel belasting betalen mijn erfgenamen over mijn erfenis?

    Hoeveel erfbelasting je erfgenamen betalen hangt af van:

    • de relatie die je hebt met de erfgenaam (bijvoorbeeld partner, kind, ouder, broer, zus)
    • de hoogte van het bedrag wat ze erven
   • waarom kan ik nu al nadenken over nalaten?

    Als je op tijd nadenkt over wat je wilt nalaten en aan wie, dan kun je ervoor zorgen dat jouw wensen waargemaakt worden. Bovendien is het voor nabestaanden fijn om na jouw overlijden te weten wat jouw wensen waren. Door jouw wensen vast te leggen kun je de kans op onduidelijkheid en ruzie verkleinen.

   • wat kan ik nalaten?

    Als je overlijdt, laat je al jouw bezittingen achter. Jouw spullen, je geld en eventueel ook jouw huis en jouw bedrijf. Maar je laat natuurlijk niet alleen je bezittingen achter, maar ook je schulden. Ook is het belangrijk om na te kijken wie de begunstigde is als je een polis van levensverzekering hebt afgesloten.

   • ik wil niet dat mijn schoonzoon/-dochter erft. wat kan ik daaraan doen?

    Met een uitsluitingsclausule in je testament regel je dat erfgenamen jouw erfenis niet hoeven te delen met hun partner. Ook niet met hun toekomstige partner. De erfenis blijft dus altijd van jouw erfgenamen privé.

   • hoe zit het met mijn erfenis als we niet getrouwd zijn?

    Woon je samen zonder dat je getrouwd dan ben je volgens de wet geen erfgenamen van elkaar. Ook niet als je heel lang samenwoont. Je kunt met een samenlevingsovereenkomst al veel regelen. Soms is ook nog aanvullend een testament nodig, bijvoorbeeld als je kinderen hebt.

   • kan ik ook een van mijn familieleden / kinderen onterven?

    Ja dat kan, dat regel je in een testament op maat. Dit is niet mogelijk in een testament bij HEMA notarisservice.

 • Samenlevingscontract

  • Algemeen

   • waarom is het verstandig om een samenlevingscontract bij HEMA notarisservice op te stellen?

    • Overlijden. Je regelt dat de ander alles krijgt wat jullie samen hebben, ook de leningen. Je noemt dat een verblijvensbeding. Als je geen kinderen hebt regel je daarnaast dat je privé bezittingen en schulden ook naar je partner gaan. Je noemt dat een overnemingsbeding. Als je kinderen hebt, neem je geen overnemingsbeding op maar regel je in een testament dat je partner erfgenaam wordt en dat je partner de beschikking krijgt over alle spullen. Kinderen krijgen pas iets als jullie er beiden niet meer zijn.
    • Je bespaart belastingen.
     • Je bent fiscale partners van elkaar. Je mag samen aangifte doen voor de inkomstenbelasting en je kunt bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen.
     • Met een notariële samenlevingscontract heb je in plaats van na 5 jaar nu al na zes maanden recht op een hoge vrijstelling voor de erfbelasting van ruim € 600.000.
    • Pensioen. Als je boven een bepaalde leeftijd bent bouw je pensioen op. Pensioen is een oudedagsvoorziening. Als je komt te overlijden en je hebt niets geregeld is dat opgebouwde pensioen weg. Bij gehuwden en geregistreerd partners in de zin van het geregistreerd partnerschap krijgt de partner automatisch op de pensioengerechtigde leeftijd een nabestaandenpensioen (we noemen dat het partnerpensioen). Pensioenverzekeraars willen samenwoners best gelijk stellen aan gehuwden, maar stellen daarbij vaak als voorwaarde dat er een samenlevingscontract is die bij de notaris is opgesteld. Daarom benoem je elkaar tot partnerpartnerpensioengerechtigde.
    • Uit elkaar? Duidelijkheid over van wie wat is en wie welke kosten moet betalen. Met een samenlevingscontract is er minder kans op ruzie als jullie deze willen beëindigen.
   • wij wonen samen en hebben niets geregeld. wordt mijn partner na verloop van een aantal jaren niet automatisch erfgenaam?

    Nee, als je geen testament hebt gemaakt is het wettelijke erfrecht van toepassing. Dat wil zeggen dat als je overlijdt zonder kinderen, jouw familie jouw aandeel krijgt van al jullie gemeenschappelijke bezittingen.

   • wat is een goed moment voor een samenlevingscontract bij HEMA notarisservice?

    Veel mensen gaan nadenken over hoe je het samen moet regelen als er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Voorbeelden daarvan zijn: het kopen van een huis, het krijgen van kinderen, of het krijgen van een baan met een pensioenregeling.

    • Het kopen van een huis. Heb je samen een huis of ga je samen een huis kopen? Maak dan bij HEMA Notarisservice een samenlevingscontract zodat je na het overlijden van je partner recht hebt op jullie spullen en woning. Ook leg je vast hoe jullie de kosten en de hypotheek betalen.
    • Kinderen. Heb je kinderen met je partner, dan staat in de wet dat de kinderen jouw erfgenamen zijn. Ga je samenwonen en overlijd je, dan hebben jouw kinderen direct recht op hun deel. Om te kunnen regelen dat de kinderen pas later het erfdeel krijgen, is het voor ongehuwde partners nodig om een samenlevingscontract op te stellen én beiden een testament. Als je al kinderen hebt met een eerdere partner, dan is HEMA notarisservice niet op jou van toepassing. Maatwerk is dan nodig. De notaris zal je graag adviseren.
    • Pensioenregeling. Bouw je via je werk pensioen op dan is het vaak ook geregeld dat je partner recht heeft op een door jou opgebouwde oudedagsvoorziening als jij komt te overlijden. We noemen dat een partnerpensioen. De verzekeringsmaatschappij wil wel zeker weten dat je echt een partner hebt. Een notariële samenlevingscontract is hiervoor vaak het enige bewijs. Maak dan bij HEMA notarisservice een samenlevingovereenkomst.
   • wat zijn de voorwaarden om een samenlevingscontract af te mogen sluiten?

    Partners:

    • Moeten 18 jaar of ouder zijn (meerderjarig);
    • Mogen niet onder curatele staan.
   • is een samenlevingscontract niet dubbelop met andere registraties?

    Als je al geruime tijd een relatie hebt, dan weten veel instellingen dat jullie samen zijn omdat je samen in diverse aktes, polissen en andere regelingen staat. Maar er is een risico dat al die afspraken bij elkaar niet al jullie wensen dekken. Een samenlevingscontract is een totaaldocument dat wel deze zekerheid biedt. Hieronder staat waarom registraties bij bepaalde instanties niet afdoende zijn.

    • Gemeentelijke basisadministratie. De gemeente houdt in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) gegevens bij van al haar inwoners. Zo is bekend wie er op hetzelfde adres wonen. Dit zegt niets over de relatie tussen deze mensen. Misschien zijn het wel huurders van de hoofdbewoner.
    • En/of-rekening. Een bankrekening samen kan handig zijn voor jullie betalingen. Maar een en/of-rekening zegt niets over van wie het geld is. Alleen dat jullie er allebei over mogen beslissen.
    • Belastingdienst. Fiscaal partnerschap geldt alleen voor de inkomstenbelasting. Fiscale partners hebben bijvoorbeeld niet automatisch recht op lagere erfbelasting als één van beiden overlijdt. Daar zorgt een samenlevingscontract voor.
    • Koopcontract of hypotheekakte. Als je samen een huis koopt, staan jullie namen ook in de akte van levering en in de hypotheekakte. Er is daarmee inderdaad geregeld dat jullie allebei eigenaar zijn van het huis en aansprakelijk zijn voor de hypotheekschuld. Maar je hebt nog niets geregeld over de kosten van het huishouding en de aflossing van de hypotheekschuld.
    • Levensverzekering. Je kunt je partner in een levensverzekering als begunstigde noemen. Bij jouw overlijden ontvangt je partner geld. Maar dat betekent nog niet dat je partner jullie spullen krijgt. Een levensverzekering heeft dus niets te maken met een samenlevingscontract.
    • Testament. Met jouw testament regel je wie er van jou gaat erven, bijvoorbeeld jouw partner. Partners mogen een groot bedrag ontvangen zonder erfbelasting te betalen. Een samenlevingscontract is een makkelijke manier om dat partnerschap aan te tonen, en dus veel erfbelasting te besparen. Enerzijds door een hoger belastingvrij bedrag, en anderzijds door een lager belastingtarief.
   • ben je verplicht om een samenlevingscontract op te stellen als je gaat samenwonen?

    Nee, maar het is wel verstandig om te doen.

   • kan ik ook een onderhands samenlevingscontract opstellen?

    Ja, maar de Belastingdienst en pensioenverzekeraars accepteren alleen een samenlevingscontract die bij de notaris is getekend. Dus als je in aanmerking wil komen voor grotere belastingvoordeel en/of partnerpensioen dan moet je langs de notaris.

   • kan ik in een samenlevingscontract regelen dat mijn partner de begunstigde is van mijn polis van levensverzekering?

    Nee, de polis zelf regelt wie de begunstigde is. Hiervoor moet je contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij.

   • moet ik mijn samenlevingscontract ergens melden?

    Sommige werkgevers hebben speciale arbeidsvoorwaarden die ook over jouw partner gaan, zoals zorgverlof. Vraag daarom bij personeelszaken na of een kopie van het samenlevingscontract nodig is. Voor een partnerpensioen moet je jouw pensioenverzekeraar wellicht een kopie sturen. Vraag dat voor de zekerheid na.

   • waar wordt onze samenlevingscontract bewaard?

    Er is geen centraal register voor samenlevingscontracten. De notariële akte blijft altijd in de kluis van de notaris; anderen kunnen jullie afspraken niet inzien. Jij en jouw partner ontvangen ieder een eigen kopie. De notaris noemt dat een afschrift. Als je die kwijtraakt, dan kun je nieuwe opvragen bij het notariskantoor. Elk kantoor rekent daarvoor een eigen tarief.

   • ik ben mijn samenlevingscontract kwijt. waar kan ik een kopie opvragen?

    Je kunt een kopie opvragen bij het notariskantoor waar jullie het samenlevingscontract hebben getekend. Een notaris noemt dat een afschrift. Elk kantoor rekent daarvoor een eigen tarief.

   • hoe ontbind ik een samenlevingscontract?

    Je mag jullie samenlevingscontract altijd beëindigen. Dit gebeurt (vrijwel) altijd omdat je de relatie wilt verbreken, bij overlijden of huwelijk. Je hoeft daarvoor niet naar de notaris.

    Let op: regelingen buiten het samenlevingscontract stoppen niet automatisch. Ben je samen eigenaar van de woning, dan moet je daar afspraken over maken. Verder kan het zo zijn dat je beiden een levensverzekeringsovereenkomst hebt afgesloten waarbij je geld ontvangt als de ander overlijdt. Ook dat moet je wijzigen. Kortom, wil je echt ‘los’ komen van je (ex-)partner? Dan moet je de nieuwe situatie bij diverse instanties melden.

  • Samenlevingscontract bij HEMA notarisservice

   • wat kan ik regelen in een samenlevingscontract van HEMA notarisservice?

    Met een samenlevingscontract van HEMA notarisservice kun je de volgende zaken regelen:

    • Verdeling van onze kosten als we samenwonen. Je regelt in het samenlevingscontract hoeveel ieder financieel bijdraagt aan het huishouden. De verdeling van de huishoudelijke taken hoort overigens niet in een samenlevingscontract.
    • De spullen die we samen hebben. Met een samenlevingscontract regel je welke spullen van jullie samen zijn.
    • De woning en de spullen. Met een samenlevingscontract zorg je er voor dat als je komt te overlijden (jouw helft van) de woning naar je partner gaat. Als je samen kinderen hebt, maak je daarnaast ook nog een testament. Daar regel je dat je kinderen pas recht op iets hebben als jullie er beiden niet meer zijn.
    • Pensioen. Bouw je via je werk pensioen op dan is het vaak ook geregeld dat je partner recht heeft op een door jou opgebouwde oudedagsvoorziening als jij komt te overlijden. We noemen dat een partnerpensioen. De verzekeringsmaatschappij wil wel zeker weten dat je echt een partner hebt. Een samenlevingscontract is hiervoor vaak het enige bewijs.
    • Verdeling van ons huis en onze spullen als we uit elkaar gaan. Zonder samenlevingscontract neemt iedere partner zijn eigen spullen mee. Zonder verplichtingen. Met een samenlevingscontract maak je afspraken voor als de relatie eindigt.
   • wat regelt een samenlevingscontract bij HEMA notarisservice niet?

    Als je kinderen hebt dan heb je aan een samenlevingscontract niet genoeg. Dan zal je ook nog beiden een testament moeten maken om elkaar zoveel mogelijk te beschermen en om eventueel een voogdij te regelen. Ook dat regel je bij de HEMA notarisservice.

    Er zijn verschillende dingen te bedenken die je niet regelt in een samenlevingscontract bij HEMA notarisservice. Voorbeelden zijn:

    • Als je eigen geld steekt in de woning die op naam staat van je partner of die op naam staat van jullie beiden en je wilt dit vastleggen.
    • Als je eigen geld steekt in de woning die op naam staat van je partner en je wilt ook meeprofiteren van een eventuele waardestijging van de woning.
    • Als je afspraken wilt maken over de verdeling van het spaargeld dat overblijft nadat jullie de inkomsten van jullie gezamenlijke huishouding hebben betaald.
    • Als je afspraken wilt maken over de verdeling van het vermogen bij uit elkaar gaan.
    • Als je afspraken wilt maken over de verdeling van je ouderdomspensioen dat je bij je baas opbouwt, als je uit elkaar gaat.
    • Als je afspraken wilt maken over partneralimentatie als je uit elkaar gaat. Bij de beëindiging van een samenlevingscontract ontvangt de ex-partner namelijk niet automatisch partneralimentatie. In deze samenlevingscontract staat dat je geen partneralimentatie van elkaar krijgt als jullie uit elkaar gaan, ook niet als later in de wet staat dat dit wel moet.

    Als je dat wel wilt regelen dan moet je naar de notaris die je daarover zal adviseren en een op jouw wensen gebaseerde overeenkomst zal opstellen. Dat is maatwerk. HEMA notarisservice doet dat niet en regelt de basis voor standaard situaties.

   • wat zijn de voordelen van HEMA notarisservice?

    • Regel het eenvoudig en snel online
    • Vanaf 205.-
    • Samenlevingscontract in begrijpelijk taal
    • Keuze uit diverse notarissen met landelijke dekking om de akte te laten passeren
   • hoe maak ik een samenlevings­contract bij hema notarisservice?

    Ga naar www.hema.nl/notarisservice. Beantwoord een aantal eenvoudige vragen en vul je persoonlijke gegevens in. Kies vervolgens een bij HEMA notarisservice aangesloten notaris voor een afspraak bij hem op kantoor en het concept samenlevingscontract is direct online inkijkbaar. Zodra het concept samenlevingscontract goed is, betaal je online met iDeal, Mastercard of Visa. Na ontvangst betaling ontvang je het concept samenlevingscontract per e-mail en neemt de gekozen notaris binnen 2 werkdagen contact op om een afspraak te maken. De afspraak zal binnen 7 dagen plaatsvinden tenzij op jouw verzoek een andere termijn wordt overeengekomen. Tijdens deze afspraak neemt de notaris het samenlevingscontract door en wordt deze ondertekend. Daarmee is het samenlevingscontract dan rechtsgeldig.

   • hoe lang duurt het opstellen van een samenlevingscontract bij hema notarisservice?

    Je maakt het samenlevingscontract snel en eenvoudig via www.hema.nl/notarisservice. Beantwoord een aantal eenvoudige vragen en vul je persoonlijke gegevens in. Kies vervolgens een bij HEMA notarisservice aangesloten notaris voor een afspraak bij hem op kantoor en het concept samenlevingscontract is direct online inkijkbaar. Zodra het concept samenlevingscontract goed is, betaal je online met iDeal, Mastercard of Visa. Na ontvangst betaling ontvang je het concept samenlevingscontract per e-mail en neemt de gekozen notaris binnen 2 werkdagen contact op om een afspraak te maken. De afspraak zal binnen 7 dagen plaatsvinden tenzij op jouw verzoek een andere termijn wordt overeengekomen. Tijdens deze afspraak neemt de notaris het samenlevingscontract door en wordt deze ondertekend. Daarmee is het samenlevingscontract dan rechtsgeldig.

   • wat zijn de kosten van een samenlevingscontract bij hema notarisservice?

    Iedere notaris mag zijn eigen (uur)tarieven bepalen. De tarieven voor het opstellen van een samenlevingscontract kunnen veel verschillen. Bij HEMA notarisservice betaal je een vaste prijs van € 205.-. Het ondertekenen bij de notaris en bewaren in de kluis van de notaris zit in de prijs inbegrepen. Ook de registratie van het samenlevingscontract bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag zit in de prijs inbegrepen.