Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er zonder testament?

Zonder testament bepaalt de wet wie jouw erfenis krijgt. Volgens de wet erven je partner en je kinderen. Zijn die er niet? Dan erven je ouders, broers en zussen. Als je dus niet getrouwd bent of geregistreerd als partner dan is je partner geen erfgenaam! Als je dat wel wilt moet je een testament maken.

Ook voor een polis van levensverzekering kan een testament van belang zijn. Bijvoorbeeld als de erfgenamen de begunstigden zijn.

En ook als je een bankspaarrekening hebt die gekoppeld is aan je hypotheek, kan het nodig zijn een testament te maken, naast je samenlevingscontract. Als je niet bent getrouwd en niet bent geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap komt het saldo op de bankspaarrekening bij overlijden niet automatisch via het samenlevingscontract toe aan je partner.

terug naar overzicht